Výběrové řízení - Dodávky LTO

Výběrové řízení – Dodávky LTO Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je rámcová dohoda na zajištění průběžných dodávek extra lehkého topného oleje do nadzemního zásobníku Domova Leontýn. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 1 990 000,- Kč (tato částka je pro realizaci dílčích objednávek nepřekročitelná). Cenové nabídky budou podány v listinné podobě na adresu zadavatele. Lhůta pro podání nabídek:4.11.2019 do 10,00 hodin.

.pdf 1. Výzva (4.22MB)
.docx 2. Rámcová dohoda (0.05MB)
.docx 3. Kalkulace nabídkové ceny (0.16MB)
.docx 4. Základní kvalifikace (0.02MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením