Veřejná zakázka - zhotovení PD na výměnu elektroinstalace a interní bezpečnostní systém

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka prováděcí dokumentace na rekonstrukci elektroinstalace a pro realizaci tří systémů, tvořící společný Interní bezpečnostní systém v organizaci. Jde o evakuační požární systém, tzn. detektory kouře v jednotlivých místnostech objektů a evakuační rozhlas. Dále o pořízení komunikačního systému ke každému lůžku, který umožní klientům přivolat si pomoc personálu. Nabídky je možné podávat do 10.4.2019 do 12.hodin.

.pdf 1. Výzva (0.17MB)
.docx 2. Smlouva o dílo (0.07MB)
.rar 3. Výkresová studie (2.27MB)
foto


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením