Fakultativní služby

Službu si klienti platí ze svého kapesného. Vyúčtování fakultativních služeb je klientům měsíčně předáváno.

 Klientům může být účtována pomoc při péči o vlastní osobu a při sebeobsluze, v případě, že jsou schopni tyto úkony vykonávat, nemají na ně přiznán příspěvek na péči, a přesto pomoc od pracovníků vyžadují (10,- Kč za úkon denně). Dále je zpoplatněno označení prádla při nástupu uživatele administrativní úkony spojené s jeho nástupem (po 200,- Kč za úkon), Platbě podléhá dovoz uživatele služebním vozidlem k lékaři, na nákup, výlet, kulturní akce a dále doprava jeho věcí (4,- Kč/km).
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením