Zájmová činnost

Zprostředkování je placeno z příspěvků na péči, vlastní aktivity si klienti platí ze svého kapesného.

 Uživatelé mohou využít své pokoje, společenské místnosti, maximálně je využíván prostor parku a teras pro relaxaci a zájmy klientů i s nejtěžším postižením.

 Mají možnost kulturního a společenského vyžití (představení, divadlo, výstavy, výlety, návštěvy kulturních akcí, apod.). Mohou mít na pokojích vlastní televizi, rádio, přehrávač. Revize přístrojů jsou pro ně povinné, hradí si je sami. V nabídce jsou ruční práce, trénování paměti, společenské hry, společné posezení u kávy, kondiční cvičení, společné zpívání, malování, rukodělné práce, skládání, procvičování jemné motoriky, drobný úklid společenských místností.

 V provozu je Hospodářské stavení pro zooterapii, kde jsou dva koně, dva psy, dvě ovečky, v jednotlivých bydleních jsou kočky.

 Klienti, kterým to schopnosti dovolují, podnikají výlety s cyklistickým kroužkem do okolí, které je ideálním zdravým prostředím i pro pěší výlety. Je možnost být členem sportovního kroužku v atletice, ale i ve stolním tenise. Rybáři zase během letního období vyrážejí k řece Berounce, k vlastnímu rybníčku nebo chytají ryby na letních rehabilitačních pobytech.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením