Odvolání proti výsledku stížnosti

Proti výsledku vyřízení stížnosti se lze odvolat v rámci organizace k dalšímu nadřízenému nebo k ředitelce. Mimo organizaci k zástupci zřizovatele -  vedoucí oddělení Veřejný ochránce práv uživatelů soc. a soc. zdrav. služeb hlavního města Prahy v Jungmannově ul. (Škodův palác) tel.: 236 005 459/930. Dále veřejnému ochránci práv v Brně v Údolní ulici 39, tel.: 542 542 888.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením