Ze strany uživatele

Služba je ukončena úmrtím uživatele nebo je možné ji ukončit na základě písemné výpovědi kdykoliv bez udání důvodů. Výpovědní lhůta pro výpověď klientem činí 30 dní, nedohodnou – li se smluvní strany jinak.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením