Rekonstrukce okálu č.p. 209

Domov Leontýn vyhlašuje výběrové řízení na práce spojené s rekonstrukcí domku typu okál, v areálu organizace, od 21.3.2014 do 2.4.2014 do 12.hodin. Předpokládaná realizace od poloviny dubna do konce července 2014. Upřesnění předmětu zakázky v přílohách výzvy: v PD, technických zprávách a výkazech výměr 1. Rekonstrukce elektroinstalace 2. Stavební rekonstrukce přízemí a podkroví 3. Stavební rekonstrukce v suterénu 4. Rekonstrukce vodoinstalace, kanalizace a vytápění 5. Zateplení obvodových stěn Výběrové řízení ukončeno..doc 0.1 Celková průvodní zpráva (0.08MB)
.pdf 0.2 Celkové situační zaměření (0.63MB)
.pdf 0.3 Celkové požárně bezpečnostní řešení (2.47MB)
.pdf 1.1 Elektroinstalace - technická zpráva a projektová dokumentace (2.23MB)
.xls 1.2 Elektroinstalace - výkaz výměr k vyplnění (0.17MB)
.doc 2.1 Rekonstrukce přízemí a podkroví - stavebně technická zpráva (0.04MB)
.pdf 2.2 Rekonstrukce přízemí a podkroví - projektová dokumentace (1.08MB)
.xls 2.3 Rekonstrukce přízemí a podkroví - výkaz výměr k vyplnění (0.09MB)
.doc 3.1 Rekonstrukce suterénu - stavebně technická zpráva (0.04MB)
.pdf 3.2 Rekonstrukce suterénu - projektová dokumentace (1.93MB)
.xls 3.3 Rekonstrukce suterénu - výkaz výměr k vyplnění (0.12MB)
.xls 4.0 Vodovod, kanalizace a vytápění - výkaz výměr k vyplnění (0.10MB)
.doc 4.1 Vodovod a kanalizace - technická zpráva (0.07MB)
.pdf 4.2 Vodovod - projektová dokumentace -suterén (0.37MB)
.pdf 4.3 Vodovod - projektová dokumentace - přízemí (0.35MB)
.pdf 4.4 Vodovod - projektová dokumentace - podkroví (0.35MB)
.pdf 4.5. Vodovod - projektová dokumentace - izometrie vody (0.39MB)
.pdf 4.6 Kanalizace - projektová dokumentace - suterén (0.36MB)
.pdf 4.7 Kanalizace - projektová dokumentace - řezy (0.38MB)
.pdf 4.8 Vytápění - projektová dokumentace (2.36MB)
.doc 4.9. Vytápění - technická zpráva (0.04MB)
.doc 5.1 Zateplení stěn - technická zpráva (0.04MB)
.pdf 5.2 Zateplení stěn - seznam listů projektové dokumentace (0.15MB)
.pdf 5.3 Zateplení stěn - projektová dokumentace (1.76MB)
.xls 5.4 Zateplení stěn - výkaz výměr k vyplnění (0.08MB)
.pdf 6 TEXT VÝZVY A POŽADAVKY NA DODAVATELE (0.19MB)
.doc 7 SMLOUVA O DÍLO (0.18MB)
.pdf 8 Návrh harmonogramu prací (0.26MB)
Okály v areálu Domova Leontýn


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením