Instalace hromosvodů a uzemnění

Zakázka řeší komplexní ochranu před bleskem v souladu s ČSN EN 62305 část 1 – 4, ed. 2, na dvou hlavních zámeckých budovách organizace. Jde o dva zděné, navzájem propojené objekty vč. věže, se zapuštěnou měděnou střechou. Objekt je zařazený do třídy ochrany před bleskem LPL II, ochranná opatření jsou zpracována v analýze rizik. Žádná zařízení na střechách, ani střešní krytiny samotné nebudou spojeny s jímací soustavou a svody. Z důvodu členitosti a stavebním dispozicím byla zvolena v převážné míře metoda využití vodičů s vysokonapěťovou izolací. Další upřesnění je součástí technické zprávy a výkresové dokumentaci. Výběrové řízení je otevřeno do 14.8.2015 do 12.hodin, realizace se předpokládá září, říjen 2015. Výběrové řízení uzavřeno..pdf Analýza rizika (0.10MB)
.pdf Analýza rizika hlavička (0.07MB)
.docx Čestné prohlášení (0.01MB)
.pdf Obálka (0.12MB)
.doc Smlouva (0.14MB)
.pdf Technická zpráva (0.03MB)
.pdf Technická zpráva hlavička (0.07MB)
.pdf Text výzvy (0.14MB)
.xlsx Výkaz výměr k doplnění (0.03MB)
.pdf Výkres (0.69MB)
.pdf Výkres 1 (0.50MB)
.pdf Výkres 2 (0.92MB)
.pdf Výkres 3 (0.99MB)
.pdf Výkres pohled JV (0.63MB)
.pdf Výkres pohled JZ (0.76MB)
.pdf Výkres pohled SV (0.42MB)
.pdf Výkres pohled SZ (0.17MB)
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto
foto


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením