Rekonstrukce chodníků v DOZP Leontýn

V celém areálu Okálů budou rekonstruovány chodníky tak, aby všechny měly jednotný asfaltový povrch, bez schodišťových stupňů. Z hlediska provádění a dnešních různých skladeb, byly chodníky rozděleny na úseky. Okolní terén bude vždy u chodníku dorovnán. Z důvodu různé úrovně stávajících chodníků (dlažby), je v předpokládaných nákladech počítáno pro urovnání i místy s novým podsypem. Z důvodu budoucích rozvodů sítí bude v místech „p“ vloženo pod chodník zaslepené plast. potrubí v délce cca 2m, hl. cca 0,6m, pr. cca 125mm. Součástí stavby bude osazení betonových zatravňovacích tvárnic do stávajícího trávníku, v místě, kde dnes stávají auta zaměstnanců. Tvárnice budou osazeny do štěrkopískového podkladu tl. 150mm, bez obrubníků. Plocha: 3x20m. Další upřesnění je součástí technické zprávy a výkresové dokumentaci. Nabídky podávejte poštou nebo osobně do 2.11.2015 do 14,00 h..pdf 1. Výzva text (0.14MB)
.xls 10. Výkaz výměr (0.06MB)
.doc 2. Průvodní zpráva (0.03MB)
.docx 3. Technický popis (0.02MB)
.pdf 4. Situace (2.24MB)
.pdf 5. Řezy (0.37MB)
.pdf 6. Zábradlí (0.66MB)
.doc 7. Smlouva o dílo (0.14MB)
.docx 8. Čestné prohlášení (0.01MB)
.xls 9. Krycí list (0.03MB)
Foto na areál okálů
Foto 9
Foto 8
Foto 7
Foto 6
Foto 5
Foto 4
Foto 3
Foto 2
Foto 13
Foto 12
Foto 11
Foto 10
Foto 1


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením