Bezbariérový vstup do okálu č.p.211

Řešením je vybudování nového schodiště v rodinném domku typu okál, kde žijí klienti organizace, s napojením na stávající vstup a konstrukci stávající desky schodiště. Zároveň bude z horní podesty vstup na novou rampu. V projektu se předpokládá zachování stávajícího schodiště z důvodu min. přerušení možnosti vstupu. Rampa se předpokládá ocelová, samostatné konstrukce. Podrobněji v přílohách výzvy. Nabídky podávejte poštou nebo osobně do 29.10.2015 do 12,00 h..pdf 1. Výzva - text (0.14MB)
.xls 10. Krycí list (0.03MB)
.xls 11. Rozpočet (0.04MB)
.pdf 2. Náčrt umístění (0.84MB)
.pdf 3. Konstrukce (0.30MB)
.doc 4. Technická zpráva - ocelová kostrukce (0.03MB)
.pdf 5. Základ ocelové konstrukce (0.30MB)
.doc 6. Technická zpráva - schody (0.03MB)
.pdf 7. Nákres schody (0.64MB)
.doc 8. Smlouva o dílo (0.14MB)
.docx 9. Čestné prohlášení (0.01MB)
Foto


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením