Rekonstrukce zázemí pro klienty a podpora pohybu klientů v DOZP Leontýn

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce - rekonstrukce zázemí pro klienty a podpora pohybu klientů v DOZP Leontýn spočívající v: 

  • rekonstrukci a modernizaci centrálních koupelen pro imobilní klienty a jejich dovybavení technologiemi pro hygienickou očistu (centrální koupelna 3B),
  • modernizaci, rekonstrukci a vestavby hygienického zázemí jako součást obytných jednotek (koupelny v okálech),
  • vytvoření komunitního systému života s maximální možnou mírou sebeobsluhy podle individuálních potřeb a v maximální možné míře eliminovat vlivy institucionálních prostředí (kuchyňka bydlení 3B a kuchyňky v okálech), 
  • zpřístupnění objektů zařízení sociálních služeb odstraněním bariér vstupů do budov řešením výškových rozdílů mezi chodníkem či venkovním terénem a podlahou 1. nadzemního podlaží (rampy u vstupů k okálům), 
  • zlepšení podmínek pro bezbariérový vertikální a horizontální pohyb zdravotně postižených osob v budovách stavební úpravou vedoucí k usnadnění překonávání výškových rozdílů uvnitř budovy (rampa u prádelny a dílen), 
  • usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami uvnitř areálů zařízení sociálních služeb vyrovnáním výškových rozdílů a překonáních fyzických překážek (zastřešené propojení okálů), 
  • rekonstrukci zázemí pro zaměstnance bydlení 3B - budou provedeny nezbytné stavební úpravy vyvolané zejména posunutím příčky mezi touto místností a vedlejší centrální koupelnou, dále budou provedeny úpravy rozvodů a upraveno WC pro zaměstnance.  

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 4 476 065,- Kč bez DPH.

Termíny: 3.6.2016 - prohlídka míst realizace, 14.6.2016 do 9,00h. příjem nabídek.

Výběrové řízení ukončeno..pdf Smlouva s dodavatelem (20.35MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem - dodatek č.1 (2.10MB)
.pdf Výzva (0.16MB)
.zip Zadávací dokumentace (13.33MB)
foto


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením