Zahradní malotraktor pro sekání trávy a sběr listí

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Zahradní malotraktor pro sekání trávy a sběr listí“ vyhlášené zadavatelem Domov pro osoby se zdravotním postižením Leontýn, se sídlem Roztoky 52, 270 23 Křivoklát, IČ: 7084387. Nabídky je možné podávat na adresu zadavatele od 10.6.2016 do 7,30 h 20.6.2016. Bližší podrobnosti v přílohách. Výběrové řízení ukončeno.

 .pdf 1. Výzva k podání cenových nabídek (0.14MB)
.xls 2. Krycí list k cenové nabídce (0.26MB)
.xlsx 3. Požadavky na minimální technické parametry (0.03MB)
.doc 4. Čestné prohlášení (0.05MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením