Vyhlášení výběrového řízení - Instalace náhradního zdroje v DOZP Leontýn

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového stacionárního náhradního zdroje v areálu Domova OZP Leontýn. Podrobné parametry a obsah dodávky jsou součástí projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy a v návrhu smlouvy o dodávce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky 1.974.609 Kč bez DPH, je zadavatelem stanovena jako maximální a nejvýše přípustná nabídková cena, přičemž si zadavatel vyhrazuje právo vyřadit nabídku uchazeče, v níž nabídne cenu vyšší. Výběrové řízení zahájeno 27.10.2016, příjem cenových nabídek účastníků výběrového řízení je do 11.11.2016 do 10 hodin v kanceláři organizace, v pracovní dny od 6,00h do 14,00h nebo doporučenou poštou, na adrese Roztoky 52, 27023 Křivoklát. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO.pdf 1. Výzva (0.14MB)
.pdf 2. Dokumentace (2.50MB)
.xls 3. Výkaz výměr (0.05MB)
.xlsx 4. Minimální technické parametry (0.03MB)
.docx 5. Čestné prohlášení způsobilost (0.02MB)
.doc 6. Čestné prohlášení reference (0.05MB)
.doc 7. Bezpečnost a rizika (0.05MB)
.doc 8. Návrh smlouvy (0.13MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (6.35MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem - dodatek č. 1 (2.27MB)
Foto


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením