Výběrové řízení - Rekonstrukce střech okálů 205 a 210

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to rekonstrukce střech rodinných domků typu okál 205 a 210. Je potřeba provést demontáž stávající krytiny – Beta tašky, dále demontovat oplechování a původní latě. Na krovy položit 2 vrstvy ochranné fólii, položit nové latě, provést oplechování a položit novou krytinu, doplnit zateplení, dodat střešní okna, okapy a svody, výlezy na střechu, nové hromosvody. Okál 205 má podkroví obydlené, okál 210 nikoliv, na půdě je nezpevněná podlaha, kterou bude také nutno opravit a vnitřní strany krovů zakrýt. Podrobné parametry a obsah dodávky jsou součástí projektové dokumentace, která je přílohou této výzvy a v návrhu smlouvy o dodávce. Cenové nabídky očekáváme do 12.4.2017 do 10,00 hodin. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ UKONČENO..pdf 1. Výzva (0.17MB)
.doc 10. Střecha 205 a 210 průvodní zpráva (0.03MB)
.pdf 11. Střecha 205 a 210 situace (1.67MB)
.pdf 12. Střecha 205 a 210 stavební výkresy (2.79MB)
.docx 2. Krycí list nabídky (0.02MB)
.doc 3. Smlouva (0.13MB)
.xls 4. Výkaz výměr střecha 205 (0.15MB)
.xls 5. Výkaz výměr střecha 210 (0.15MB)
.doc 6. Bezpečnost a rizika (0.05MB)
.docx 7. Čestné prohlášení základní způsobilost (0.02MB)
.doc 8. Střecha 205 technická zpráva (0.04MB)
.doc 9. Střecha 210 technická zpráva (0.04MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (9.47MB)
Foto 2
Foto 1


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením