VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - Rekonstrukce balkonů

Domov Leontýn vyhlašuje veřejnou zakázku na stavební práce. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (v Kč bez DPH): 581 700,- Kč. Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí 5 okálových balkonů nacházejících se v areálu zadavatele.Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Cenové nabídky se mohou zasílat do 31.5.2017 do 9,00 h..pdf 1. Výzva (2.14MB)
.rar 2. Projektová dokumentace (10.41MB)
.xls 3. Výkaz výměr (0.52MB)
.docx 4. Návrh smlouvy o dílo (0.05MB)
.docx 5. Vzory formulářů (0.03MB)
.doc 6. PO a BOZP (0.05MB)
.docx Smlouva s dodavatelem (0.05MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.1 rozpočet (0.04MB)
okál


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením