Výběrové řízení - stavba studny

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce. Domov Leontýn není připojen na veřejný vodovodní řád. Pro využití potřebného množství vody využívá vlastní zdroje, kterými jsou 2 kopané studny v hloubce 14 – 18 m. Řadu let byla organizace prostřednictvím těchto zdrojů naprosto soběstačná. Vzhledem k tomu, že došlo k všeobecnému poklesu spodních vod, dostala se organizace během posledních dvou let, do problémů se samozásobením pitnou vodou. Rekognoskace terénu ukázala dostatek dalších vodních podzemních zdrojů na území vlastního areálu. Nalezení zdroje vody a vyhotovení vrtu s garancí 10m3 vody za den, jeho elektro zapojení a propojení vodoinstalace do další studny, včetně jeho zabezpečení v souladu s právními předpisy. Nabídky podávat do 4.5.2017 do 10 hodin..doc 1. Výzva (0.26MB)
.pdf 2. Studie (5.97MB)
.docx 3. Krycí list nabídky př.1 (0.02MB)
.doc 4. Návrh smlouvy př.2 (0.08MB)
.xls 5. Výkaz výměr př.3 (0.04MB)
.doc 6. Bezpečnost a rizika př.4 (0.05MB)
.docx 7. Čestné prohlášení př.5 (0.02MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (3.33MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením