Výběrové řízení - Užitkový devítimístný automobil

1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka dodávkového vozidla pro potřeby provozu všech sociálních služeb zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze této Výzvy. Nabídky podávat do 20.2.2018, do 9 hodin..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.docx 2. Kupní smlouva (0.04MB)
.xlsx 3. Technická specifikace (0.02MB)
.doc 4. Základní kvalifikace (0.04MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.10MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením