Výběrové řízení - Zpracování prováděcí PD na dodávku interního bezpečnostního systému“

1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je dodávka prováděcí dokumentace, pro realizaci tří systémů, tvořící společný Interní bezpečnostní systém v organizaci. Jde o evakuační požární systém, tzn. detektory kouře v jednotlivých místnostech objektů a evakuační rozhlas. Dále o pořízení komunikačního systému ke každému lůžku, který umožní klientům přivolat si pomoc personálu. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v příloze této Výzvy. Nabídky podávat do 7.2.2018 do 9 hodin..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.docx 2. Smlouva o dílo (0.08MB)
.zip 3. Výkresová dokumentace (1.64MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (9.40MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem, dodatek č.1 (0.50MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením