Výběrové řízení - Rekonstrukce cest v okálech

1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou stavební práce spojené s rekonstrukcí cest související se zhotovením nového živičného povrchu a výměnou větší části obrubníků v areálu zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky podávat do 20.2.2018 do 9 hodin..pdf 1. Výzva (0.16MB)
.pdf 2. Průvodní zpráva (2.62MB)
.pdf 3. Technická zpráva (0.13MB)
.pdf 4. Výkres členění (1.90MB)
.pdf 5. Výkres celkový (1.48MB)
.pdf 6. Výkres detaily (0.43MB)
.xls 7. Rozpočet k vyplnění (0.18MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.14MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.1 (2.62MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.2 (0.52MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.3 (0.27MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.4 (0.10MB)
.pdf žSmlouva s dodavatelem dodatek č.1 (0.08MB)
.pdf žSmlouva s dodavatelem dodatek č.1 méněpráce (0.06MB)
.pdf žSmlouva s dodavatelem dodatek č.1 př.1 (0.15MB)
.pdf žSmlouva s dodavatelem dodatek č.1 vícepráce (0.06MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením