Výběrové řízení - Nákresy interiéru

1) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je zhotovení nákresů vybavení interiéru (zařizovacích prvků) v prostorách objektu zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky podávat do 17.4.2018 do 10 hodin..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.doc 2. Návrh smlouvy (0.11MB)
.pdf 3. Výkresové podklady (0.87MB)
.pdf 4. Schematické rozvržení (1.57MB)
.docx 5. Kvalifikovaný finanční odhad (0.02MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.09MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením