Výběrové řízení - Rámcová dohoda na zajištění administrace veřejných zakázek

1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je rámcová dohoda na zajištění administrace veřejných zakázek pro uspokojení potřeb zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky podávat do 20.1.2018 do 10 hodin..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.docx 2. Návrh smlouvy (0.04MB)
.xlsx 3. Kalkulace nabídkové ceny (0.01MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.14MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením