Výběrové řízení - Dodávk 2 ks velkokapacitních praček

1) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je dodávka, doprava a instalace 2 ks velkokapacitních praček do jednoho z provozů zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky do 9.3.2018 do 9 hodin..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.docx 2. Technická specifikace (0.02MB)
.docx 3. Návrh kupní smlouvy (0.03MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.10MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem - technická specifikace (0.05MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením