Výběrové řízení - Terénní úpravy v areálu

1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou stavební práce spočívající v terénních úpravách pro vsakovací jímky a pro bazénky u okálů v areálu zadavatele. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky podávat do 17.4.2018 do 10 hodin..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.rar 2. Projektová dokumentace (1.29MB)
.xls 3. Položkový rozpočet (0.20MB)
.docx 4. Návrh smlouvy (0.05MB)
.doc 5. PO a BOZP (0.05MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.14MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př. 1 (0.81MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.1 (0.18MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.2 (0.04MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.3 (0.12MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.4 (0.10MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením