Výběrové řízení - Oprava výtahu

1) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je zajištění provedení opravy hydraulického výtahu v objektu zadavatele na adrese Roztoky 52, 270 23 Křivoklát. 2) Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky do 26.6.2018 do 9 hodin..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.doc 2. Návrh smlouvy (0.11MB)
.xls 3. Technická specifikace (0.03MB)
.doc 4. PO a BOZP (0.05MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.15MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením