Výběrové řízení - Zahradnické práce

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je poskytování pravidelných i nepravidelných zahradnických prací a to zejména ve venkovních prostorách sídla zadavatele.Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky zasílat do 12.9.2018 do 9 hodin. Smlouva s dodavatelem uzavřena..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.docx 2. Návrh smlouvy (0.05MB)
.xlsx 3. Technická specifikace (0.03MB)
.pdf 4. Situační výkres (0.12MB)
.docx 5. Vzor čestného prohlášení ke kvalifikaci (0.02MB)
.doc 7. Pokyny k BOZP a PO (0.05MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.09MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.1 (0.04MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem př.2 (0.10MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením