Výběrové řízení - Oprava sociálních zázemí - zrušeno

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou stavební práce spojené s opravou sociálního zařízení v hlavní budově zadavatele. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky zasílat do 12.9.2018 do 9 hod. Veřejná zakázka zrušena..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.pdf 2. Projektová dokumentace (3.07MB)
.xlsx 3. Výkaz výměr (0.13MB)
.docx 4. Návrh smlouvy (0.05MB)
.doc 5. PO a BOZP (0.05MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením