Výběrové řízení - Oprava míst na odpady

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) jsou stavební práce spojené s opravou míst pro odpady zadavatele.Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách této Výzvy. Nabídky zasílat do 12.9.2018, do 9 hod. Smlouva dodavatelem uzavřena..pdf 1. Výzva (0.14MB)
.rar 2. Projektová dokumentace (1.40MB)
.xls 3. Výkaz výměr (0.15MB)
.docx 4. Návrh smlouvy (0.06MB)
.doc 5. PO a BOZP (0.05MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.12MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením