Veřejná zakázka - „Oprava podlah a obložení v prostorách bydlení klientů na hlavní budově“

Domov Leontýn dne 13.2.2020 vyhlašuje výběrové řízení na veřejnou zakázku, obsahem jsou stavební práce, dodávky a služby spojené s opravou podlah a povrchu stěn (obkladu) v částech 3B, 4B a 5C ve dvou hlavních budovách organizace. Nabídky možno podávat v písemné formě v zalepené obálce poštou nebo osobně, do 24.2.2020 do 9,30 hodin.

1. Změna zadávací dokumentace 21.2.2020:

V Příloze č. 2 výzvy – položkový rozpočet je na listu „4B zednicke prace“ na řádku č. 8 ve sloupci F uvedena hodnota 1195. Jedná se o administrativní chybu a zadavatel tuto položku mění na hodnotu 40.

Zadavatel přílohou této změny poskytuje aktualizovanou Přílohu č. 2 výzvy – Položkový rozpočet a upozorňuje účastníky, že jsou při zpracování nabídky povinni využít aktualizovanou verzi předmětné přílohy.

Vzhledem k tomu, že zadavatel mění zadávací podmínky, rozhodl se zadavatel přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek s ohledem na provedené úpravy zadávacích podmínek, a to do 28.2.2020 do 9:30 hodin.

 

2. Změna zadávací dokumentace 25.2.2020:

Zadavatel z technických a organizačních důvodů rozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek, a to do 2. 3. 2020 do 9:30 hodin.

 

Veřejná zakázka ukončena, uzavřena smlouva s vybraným dodavatelem..pdf 1. Výzva (4.57MB)
.pdf 2. Projektová dokumentce (10.40MB)
.xlsx 3. Položkový rozpočet (0.04MB)
.docx 4. Vzory povinných formulářů (0.02MB)
.docx 5. Smlouva (0.14MB)
.doc 6. BOZP a PO (0.05MB)
.pdf 7. Oznámení o administrativní chybě (0.20MB)
.xlsx 8. Nový rozpočet - tento nově použít (0.04MB)
.pdf 9. Změna ZD - posunutí termínu na 2.3.2020 (0.56MB)
.pdf Smlouva s dodavatelem (0.15MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením