Veřejná zakázka - Pořízení 2ks sklopných pečících pánví.

Domov Leontýn vyhlašuje výběrové řízení na dodání 2ks sklopných pečících pánví, do vlastního stravovacího provozu. Zahájení poptávky je 5.5.2020, zasílání nabídek písemně v obálce do 14.5.2020 do 11.hodin.

Dně 6.5.2020 došlo k novému vysvětlení zadávací dokumentace. Došlo k aktualizaci technické specifikace. Termín po  bsah výzvy se jinak nemění.pdf 1. Výzva (4.63MB)
.docx 2. Technická specifikace NEPLATÍ (0.02MB)
.docx 3. Návrh smlouvy (0.13MB)
.pdf 4. Vysvětlení zadávací dokumentace (0.93MB)
.docx 5. Technická specifikace NOVÁ PLATNÁ (0.02MB)
.pdf 6. Smlouva s dodavatelem (0.26MB)
.pdf 7. Technická specifikace ke smlouvě (0.06MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením