Veřejná zakázka - Rekonstrukce balkonu a zateplení obvodového pláště okálu č. p. 210

Domov Leontýn vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce související se zateplením rodinného domu a rekonstrukcí balkonu a vstupu, v areálu zařízení. Zahájení poptávky je 5.5.2020, písemné nabídky účastníci doručují do 14.5.2020 do 10. hodin..pdf 1. Výzva (5.10MB)
.docx 2. Návrh smlouvy (0.14MB)
.docx 3. Vzory formulářů (0.02MB)
.doc 4. Pokyny BOZP a PO (0.05MB)
.pdf 5. Textová část PD (1.88MB)
.pdf 6. Výkresová část PD (2.23MB)
.xls 7. Zadání k vyplnění ceny (0.09MB)
.pdf 8. Smlouva o dílo (20.76MB)


Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením