Aktuálně k pobytu klienta mimo organizaci od 22.12.2020

Autor: Dana Zímová
Poslední aktualizace: 22.12.2020

Vláda

nařizuje s účinností ode dne 22. prosince 2020 od 00:00 hod. všem poskytovatelům sociálních služeb, poskytujícím sociální služby zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, a to po dobu trvání nouzového stavu, byly splněny tyto podmínky:

- 1.vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bezprostředně po návratu bude umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů,

- 2.uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95.

Naše upřesnění

Vycházkou je v našem případě i pobyt klienta doma. Klient musí mít stejně jako doprovod respirátor FFP2. Doma se snažte omezit počet kontaktů, se kterými by klient přišel do styku.

Po návratu jde klient vždy na izolaci, kde se mu provede antigenní test, na izolaci zůstává a po 3 - 4 dnech se antigenní test opakuje.

Izolací je míněn vlastní pokoj, pokud je na něm klient sám, případně jiný jednolůžkový pokoj nebo pokoj izolace na hlavní budově. Pak teprve, pokud jsou oba testy negativní, může se vrátit mezi ostatní klienty.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením