OPATŘENÍ VYDANÁ V DOZP LEONTÝN od 1.3.2021 - aktualizace od 20.3.2021

Autor: Dana Zímová
Poslední aktualizace: 01.03.2021

V návaznosti na usnesení vlády, ze dne 26.2.2021, vztahující se k poskytované péči směrem ke klientům

Vláda ČR vydala v pátek 26. února tato usnesení:

Usnesení č. 201, kterým omezuje návštěvy uživatelů u všech poskytovatelů sociálních služeb tak, že návštěvu lze připustit pouze za podmínky, že osoba navštěvující uživatele se podrobí před zahájením návštěvy POC testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, a to s negativním výsledkem a že po dobu návštěvy používá osobní ochranné pomůcky dýchacích cest (minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu) - DOZP Leontýn POC testy návštěvám neprovádí, je třeba donést si potvrzení z jiného testovacího místa o negativním testu provedeném v den návštěvy

V souvislosti s usnesením vlády ČR č. 216 o omezení volného pohybu a usnesením č. 201 o návštěvách v pobytových zařízeních sociálních služeb, nastává skutečnost, že se zmíněná usnesení se vzájemně vylučují. Usnesení tedy chápeme v tom smyslu, že pokud do zařízení dorazí návštěva, pak ta poruší dané opatření o omezení volného pohybu, protože návštěva není chápána jako péče o osobu blízkou (tato péče je totiž v pobytových službách zajištěna). Domov Leontýn nebude hodnotit skutečnost, zda návštěva porušila, či neporušila platné opatření, zde jde odpovědnost za návštěvou. Pokud do zařízení návštěva dorazí, postupujeme dle usnesení č. 201, které definuje výjimky, za kterých má být návštěva umožněna.

Usnesení č. 202, kterým nařizuje, aby v případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, byly po dobu trvání nouzového stavu splněny i nadále tyto podmínky:

- vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů;
- uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95). – vycházkou je míněn i pobyt doma, je třeba se předem domluvit, za jakých podmínek bude izolace řešena

Usnesení č. 211, kterým nařizuje poskytovatelům sociálních služeb omezit poskytování sociálních služeb, a to tak, že,
- po tuto dobu přerušit individuální plánování,
- i přes všechna omezení sociální službu poskytovat tak, aby byla bezpečná
- všichni uživatelé, zaměstnanci a další přítomné osoby musí mít zakryty dýchací cesty (nos a ústa) respirátorem tak, aby se nešířily kapénky, s výjimkou úkonů péče, neslučitelných s touto povinností (nesvéprávné osoby mají výjimku, pokud nejsou schopny nařízení splnit)

 

AKTUALIZACE od 20.3.2021:

Usnesení č. 296, ze dne 2021, říká, že od 20.3.2021 klienti, kteří jdou na vycházku mimo organizaci nebo pobývají doma, nemusí do karantény, pokud mají za sebou ukončenou vakcinaci proti COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dnů.

Usnesení č. 297, ze dne 18.3.2021, říká, že návštěvy klientů mohou předložit negativní výsledek POC nebo PCR testu starý 48 hodin, dále říká, že návštěva nemusí test absolvovat, když se prokáže certifikátem, že má za sebou ukončenou vakcinaci proti COVID-19 a uplynulo nejméně 14 dnů. Návštěva bez testu je povolena i pro prokázání se dokladem, že byla osoba v posledních 90 dnech pozitivní na Covid-19.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením