OPATŘENÍ VYDANÁ V DOZP LEONTÝN od 26.4.2021

Autor: Dana Zímová
Poslední aktualizace: 28.04.2021

NÁVŠTĚVY:

„Mimořádné opatření čj. MZDR 14597/2021-1/MIN/KAN ze dne 6.4.2021 určuje v bodě podmínky za kterých je možné uskutečnit návštěvy u všech poskytovatelů sociálních služeb.

Podmínky jsou stanoveny pro osoby navštěvující uživatele a spočívají v povinnosti:

- prokázat se POC testem s negativním výsledkem ne starším 24 hod.
- nebo se prokázat PCR testem s negativním výsledkem ne starším 48 hod.
- případně se prokázat potvrzením o očkování, se 14 denní po absolvování
- případně prokázat s potvrzením o prodělaném Covidu ne delším než 90 dnů
- návštěva je povinna mít definovaný ochranný prostředek dýchacích cest
- minimálně FFP2, KN95 nebo nanoroušku.

Žádné jiné podmínky stanoveny nejsou, návštěva nemusí povinně využívat návštěvní místnost, ale může.

KLIENTI MIMO ORGANIZACI:

V případě vycházky uživatelů mimo objekt nebo areál zařízení, ve kterém je poskytována sociální služba, byly po dobu trvání nouzového stavu splněny i nadále tyto podmínky:

Vycházka bude umožněna za podmínky, že uživatel bude bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny; umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

Uživatel sociálních služeb používá v průběhu vycházky ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky dle příslušných norem (např. FFP2, KN95). Vycházkou je míněn i pobyt doma, je třeba se předem domluvit, za jakých podmínek bude izolace řešena.
Kontakty | Webmaster | © 2011 Leontýn - Domov osob se zdravotním postižením